Menu

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ
http://www.aek.mk/WebProstor/naslovna_slajdovi/front_irc2015_mk1.jpglink
http://www.aek.mk/WebProstor/naslovna_slajdovi/cirt2015.jpglink
« »
Сертификат за квалитет
Контакт центар

Новости од АЕК

Prev Next

Соопштенија

Вторник, 28 Јули 2015

Испит за радиоаматерски оператори за P к…

Почитувани, Ве информираме дека на 30.07.2015 година со почеток во 11 часот во просториите на Агенцијата за електронски комуникации, Кеј Димитар Влахов бр.21 Скопје, 6-ти спрат, ќе се одржи испит за...

Повеќе...

Соопштенија

Среда, 01 Јули 2015

Извештај за развој на пазарот за електро…

Агенцијата за електронски комуникации повторно го објавува кварталниот извештај за развојот на пазарот на електронските комуникации за четвртиот квартал од 2014 година, поради направена техничка исправка во делот на вкупно...

Повеќе...

Квартални извештаи за анализа на пазар

Среда, 01 Јули 2015

Извештај за развој на пазарот за електро…

Агенцијата за електронски комуникации повторно го објавува кварталниот извештај за развојот на пазарот на електронските комуникации за четвртиот квартал од 2014 година, поради направена техничка исправка во делот на вкупно...

Повеќе...

Состаноци

Вторник, 23 Јуни 2015

Состанок по јавна расправа за Правилнико…

Почитувани, Агенцијата за електронски комуникации свикува состанок по јавна расправа за Правилникот за измените и дополнувањата на правилникот за параметрите за квалитет на јавните елeктронски комуникациски услуги, начинот и постапката за...

Повеќе...

Извештаи

Петок, 12 Јуни 2015

Финален документ за анализа на пазар 2 -…

Агенцијата за електронски комуникации го објавува Финалниот документ за анализа на пазар 2 - Јавно достапни телефонски услуги на фиксна локација за резиденцијални и деловни корисници

Повеќе...

Јавна расправа

Вторник, 09 Јуни 2015

Предлог измени и дополнувања на Годишнат…

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по Предлог Измените и дополнувањата на Годишната програма за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2015 година. Се повикуваат сите заинтересирани субјекти...

Повеќе...

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21, 1000 Скопје,
Република Македонија

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на