Menu

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ
http://aek.mk/WebProstor/naslovna_slajdovi/baner_irc2016.jpglink
« »
Сертификат за квалитет
Контакт центар

Новости од АЕК

Prev Next

Состаноци

Петок, 19 Август 2016

Состанок во врска со отворената јавна ра…

Агенцијата за електронски комуникации Ве поканува на состанок во врска со отворената јавна расправа по објавената Намера да распише Јавен тендер за избор на еден или повеќе даватели на универзална...

Повеќе...

Одлуки и решенија

Петок, 12 Август 2016

Решение за поништување на легитимации

Агенцијата за електронски комуникации објавува Решение за поништување на службени легитимации донесено на ден 11.08.2016 година

Повеќе...

Соопштенија

Петок, 29 Јули 2016

Анализа на релевантен малопродажен пазар…

Агенцијата за електронски комуникации Ве информира дека започнува нов циклус на анализа на релевантниот малопродажен пазар согласно важечката Одлука за утврдување на релевантни пазари подложни на претходна регулација и тоа: -...

Повеќе...

Соопштенија

Среда, 27 Јули 2016

План за намена на радиофреквенциските оп…

Агенцијата за електронски комуникации донесе нов План за намена на радиофреквенциски опсези во Република Македонија кој е објавен во Службен Весник на РМ број 138 од 26.07.2016. Со донесувањето на...

Повеќе...

Состаноци

Четврток, 21 Јули 2016

Состанок по јавна расправа за измени и д…

Почитувани, Агенцијата за електронски комуникации Ве поканува на јавен состанок во врска со отворената јавна расправа по предложените измени и дополнувања на Правилникот за начинот на изградба на јавните електронски комуникациски мрежи...

Повеќе...

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21, 1000 Скопје,
Република Македонија

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на