Menu

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ
http://www.aek.mk/WEBprostor/naslovna_slajdovi/slajd1.jpglink

ШТО E AEK?

Агенцијата за електронски комуникации е основана со Законот за електронски комуникации („Службен весник на РМ“ бр. 13/2005, 14/2007 и бр. 55/2007 и бр.98/2008 и бр. 83/2010), во 2005 година, како независно регулаторно тело на пазарите за електронски комуникации Со цел пазарот на електронски комуникации да се регулира на систематски начин, Агенцијата има цврсто дефинирани цели коишто треба да се постигнат. Агенцијата има насоки за да се постигнат целите за конкурентен пазар во кој ќе се создадат услови за крајните корисници да ги користат електронските комуникациски услуги со најдобар квалитет и по најповолни цени.

http://www.aek.mk/WEBprostor/naslovna_slajdovi/eaek_web.jpglink

е-Агенција

Користете ги услугите на АЕК преку интернет, на
e-agencija.aek.mk

http://www.aek.mk/WebProstor/naslovna_slajdovi/front_irc2015.jpglink

Меѓународна регулаторна Конференција 2015

19-20 Мај 2015 година.
Охрид, Македонија

« »
Сертификат за квалитет
Контакт центар

Новости од АЕК

Prev Next

Јавна расправа

Среда, 25 Март 2015

Јавна расправа по Нацрт документ за анал…

Агенцијата за електронски комуникации, согласно член 82 став (6) од Законот за електронски комуникации (Сл. Весник бр. 39/2014), отвора јавна расправа по “Нацрт документ за анализа на Пазар 2–јавно достапни...

Повеќе...

Квартални извештаи за анализа на пазар

Четврток, 19 Март 2015

Извештај за развој на пазарот за електро…

Почитувани,Агенцијата за електронски комуникации повторно го објавува кварталниот извештај за развојот на пазарот на електронските комуникации за трет квартал од 2014 година, поради направена техничка исправка во делот на претплатници...

Повеќе...

Набавки

Вторник, 17 Март 2015

Јавна набавка на консултантски услуги за…

Направена е измена на податоците во постапката за доделување на договор за јавна набавка на консултантски услуги за создавање на нови модели за пресметка на реални трошоци базирани на трошковна методологијата. Линк...

Повеќе...

Јавна расправа

Среда, 11 Март 2015

Јавна расправа по Предлог План за намена…

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по Предлог План за намена на радиофреквенциски опсези во Република Македонија. Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки по...

Повеќе...
Преносливост на броеви

Преносливост на броеви

Пренесени броеви до 04.04.2014
фиксни:    136.486
мобилни:   123.672
За услугата Преносливост на број

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21, 1000 Скопје,
Република Македонија

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на