Menu

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ
http://www.aek.mk/WEBprostor/naslovna_slajdovi/slajd1.jpglink

ШТО E AEK?

Агенцијата за електронски комуникации е основана со Законот за електронски комуникации („Службен весник на РМ“ бр. 13/2005, 14/2007 и бр. 55/2007 и бр.98/2008 и бр. 83/2010), во 2005 година, како независно регулаторно тело на пазарите за електронски комуникации Со цел пазарот на електронски комуникации да се регулира на систематски начин, Агенцијата има цврсто дефинирани цели коишто треба да се постигнат. Агенцијата има насоки за да се постигнат целите за конкурентен пазар во кој ќе се создадат услови за крајните корисници да ги користат електронските комуникациски услуги со најдобар квалитет и по најповолни цени.

http://www.aek.mk/WEBprostor/naslovna_slajdovi/slajd2.jpglink

ШТО РАБОТИМЕ?

Пред нас го имаме предизвикот кој го носи развојот на новите технологии. Нивниот развој треба да го стимулираме како предуслов и поддржувач на новите услуги, посебно на телекомуникациските услуги од кои граѓаните имаат придобивки преку сервисите, како што се: електронското банкарство, купувањето online, телевизијата, библиотеките од податоци...

http://www.aek.mk/WEBprostor/naslovna_slajdovi/eaek_web.jpglink

е-Агенција

Користете ги услугите на АЕК преку интернет, на
e-agencija.aek.mk

http://www.aek.mk/WEBprostor/naslovna_slajdovi/baner_1js2014.jpglink

Прв јавен состанок
на АЕК за 2014 - 22.05.2014

Наскоро на YouTube каналот на АЕК
« »
Контакт центар

Новости од АЕК

Prev Next

Соопштенија

Петок, 15 Август 2014

Известување за продолжување на рокови за…

Почитувани,На барање на заинтересираните страни Агенцијата за електронски комуникации ги продолжува роковите за јавна расправа (доставување на мислења и забелешки ) по: Нацрт документот за втора анализа на малопродажен пазар за...

Повеќе...

Јавна расправа

Четврток, 14 Август 2014

Јавна расправа по Нацрт документ за трет…

Почитувани,Агенцијата за електронски комуникации отвора јавна расправа по „Нацрт документ за трета анализа на Пазар 9-терминални сегменти на изнајмени линии и Пазар 10-преносни сегменти на изнајмени линии“ . Се повикуваат...

Повеќе...

Извештаи

Петок, 01 Август 2014

Финален документ за анализа на пазар 8 -…

Почитувани,Агенцијата за електронски комуникации го објавува Финалниот документ од анализата на пазар 8 - услуги со широк опсег.

Повеќе...

Јавна расправа

Среда, 30 Јули 2014

Нацрт документ за втора анализа на малоп…

Почитувани, Агенцијата за електронски комуникации отвора јавна расправа по Нацрт документот за втора анализа на малопродажен пазар за пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна локација. Јавната расправа ќе трае до...

Повеќе...

Јавна расправа

Вторник, 29 Јули 2014

Јавна расправа по Предлог ПРАВИЛНИК ЗА …

Почитувани, Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по Предлог ПРАВИЛНИК  ЗА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ КОИ МОЖАТ ДА СЕ КОРИСТАТ БЕЗ ОДОБРЕНИЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ. Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите...

Повеќе...

Јавна расправа

Петок, 25 Јули 2014

Јавна расправа по Нацрт методологијата з…

Агенцијата за електронски комуникации отпочнува јавна расправа по Нацрт методологијата за анализа на релевантни пазари. Јавната расправа ќе трае до 24.08.2014 год. Контакт лица: biljana.tosevska@aec.mk и marjan.pejovski@aec.mk. Се повикуваат сите...

Повеќе...

Состаноци

Вторник, 22 Јули 2014

Презакажување на состанок по јавна распр…

Агенцијата за електронски комуникации го презакажува состанокот по јавна расправа за анализа на пазар 8 - услуги со широк опсег за ден 24.07.2014 г во 13.00 часот. Состанокот ќе се...

Повеќе...

Состаноци

Четврток, 17 Јули 2014

Состанок по јавна расправа за анализа на…

Агенцијата за електронски комуникации свикува состанок по јавна расправа за анализа на пазар 8 - услуги со широк опсег на ден 22.07.2014 г во 13.00 часот. Состанокот ќе се одржи...

Повеќе...

Состаноци

Вторник, 15 Јули 2014

Јавен состанок по Предлог - Правилник за…

Агенцијата за електронски комуникации, согласно член 13 став (4) од Законот за електронски комуникации ( Сл. Весник бр. 39/2014), ќе одржи јавен состанок  по „ПРЕДЛОГ-ПРАВИЛНИК ЗА СОДРЖИНАТА И ФОРМАТА НА...

Повеќе...

Јавна расправа

Петок, 11 Јули 2014

Правилник за начинот на пресметка на год…

Агенцијата за електронски комуникации согласно член 13 од Законот за електронски комуникации го објавува правилникот “Правилник за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на доделени броеви и/или серии...

Повеќе...

Јавна расправа

Петок, 11 Јули 2014

Правилник за начинот на пресметка на год…

Агенцијата за електронски комуникации согласно член 13 од Законот за електронски комуникации го објавува правилникот “Правилник за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенции” на јавна расправа...

Повеќе...
Преносливост на броеви

Преносливост на броеви

Пренесени броеви до 04.04.2014
фиксни:    136.486
мобилни:   123.672
За услугата Преносливост на број

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21, 1000 Скопје,
Република Македонија

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на