Menu

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ
http://www.aek.mk/WEBprostor/naslovna_slajdovi/slajd1.jpglink

ШТО E AEK?

Агенцијата за електронски комуникации е основана со Законот за електронски комуникации („Службен весник на РМ“ бр. 13/2005, 14/2007 и бр. 55/2007 и бр.98/2008 и бр. 83/2010), во 2005 година, како независно регулаторно тело на пазарите за електронски комуникации Со цел пазарот на електронски комуникации да се регулира на систематски начин, Агенцијата има цврсто дефинирани цели коишто треба да се постигнат. Агенцијата има насоки за да се постигнат целите за конкурентен пазар во кој ќе се создадат услови за крајните корисници да ги користат електронските комуникациски услуги со најдобар квалитет и по најповолни цени.

http://www.aek.mk/WEBprostor/naslovna_slajdovi/slajd2.jpglink

ШТО РАБОТИМЕ?

Пред нас го имаме предизвикот кој го носи развојот на новите технологии. Нивниот развој треба да го стимулираме како предуслов и поддржувач на новите услуги, посебно на телекомуникациските услуги од кои граѓаните имаат придобивки преку сервисите, како што се: електронското банкарство, купувањето online, телевизијата, библиотеките од податоци...

http://www.aek.mk/WEBprostor/naslovna_slajdovi/eaek_web.jpglink

е-Агенција

Користете ги услугите на АЕК преку интернет, на
e-agencija.aek.mk

http://www.aek.mk/WEBprostor/naslovna_slajdovi/baner_1js2014.jpglink

Втор јавен состанок
на АЕК за 2014 - 23.12.2014

« »
Сертификат за квалитет
Контакт центар

Новости од АЕК

Prev Next

Легислатива

Петок, 06 Февруари 2015

Правилник за вид и содржина на подат. и …

Се информираат сите заинтересирани страни дека Правилникот за видот и содржината на податоците и информациите за општите услови во однос на пристапот и користењето на јавните комуникациски услуги кои ги...

Повеќе...

Соопштенија

Вторник, 03 Февруари 2015

Правилник за видот и содржината на подат…

Со овој правилник се регулираат правата и обврските на корисниците на електронски комуникации и операторите во Република Македонија. Агенцијата за електронски комуникации го усвои овој нов правилник 29.01.2015 година, а ќе...

Повеќе...

Легислатива

Вторник, 03 Февруари 2015

ПРАВИЛНИК ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСТ …

Врз основа на член 166 став (7) од Законот за електронски комуникации (“Службен весник на Република Македонија” бр. 39/2014 и 188/2014), директорот на Агенцијата за електронски комуникации во согласност со...

Повеќе...

Соопштенија

Понеделник, 02 Февруари 2015

Објава на коментари во врска со Нацрт Пр…

Во врска со објавената Јавна расправа на ден 05.11.2014 година за Нацрт Правилникот за видот и содржината на податоците и информациите за општите услови во однос на пристапот и користењето на...

Повеќе...

Состаноци

Среда, 28 Јануари 2015

Состанок на тема Предлог измена на Упатс…

Почитувани, Агенцијата за електронски комуникации, ќе одржи состанок на тема Предлог измена на Упатство за формата, содржината и начинот на доставување на Извештај за вкупен годишен приход на оператор или давател...

Повеќе...

Јавна расправа

Среда, 28 Јануари 2015

Јавна расправа по Одлука за утврдување н…

Агенцијата за електронски комуникации, согласно член 13 од Законот за електронски комуникации (Сл. Весник бр. 39/2014 и 188/2014), отвора јавна расправа по „ПОдлука за утврдување на максималните цени на услугите...

Повеќе...
Преносливост на броеви

Преносливост на броеви

Пренесени броеви до 04.04.2014
фиксни:    136.486
мобилни:   123.672
За услугата Преносливост на број

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21, 1000 Скопје,
Република Македонија

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на