Menu

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ
http://www.aek.mk/WebProstor/naslovna_slajdovi/front_irc2015_mk1.jpglink
http://www.aek.mk/WebProstor/naslovna_slajdovi/cirt2015.jpglink
« »
Сертификат за квалитет
Контакт центар

Новости од АЕК

Prev Next

Соопштенија

Понеделник, 30 Ноември 2015

Радиоаматерски испит

Почитувани, Ве известуваме дека на 04.12.2015 година (петок) во 13 часот во просториите на Агенцијата за електронски комуникации ќе се одржи радиоаматерски испит.

Повеќе...

Јавна расправа

Четврток, 19 Ноември 2015

Jавна расправа по предлог Одлука за изме…

Почитувани, Агенцијата за електронски комуникации отпочнува јавна расправа по предлог Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на релевантни пазари што се подлежни на претходна регулација. Јавната расправа ќе трае до...

Повеќе...

DVB-T

Четврток, 19 Ноември 2015

Соопштение за почнување на процес на раз…

Почитувани, Агенцијата за електронски комуникации Ве информира дека отпочнува со процесот на развој и имплементација на трошковен модел за определување на цени базирани на трошоци за услуги за Пренос на програмски...

Повеќе...

Јавна расправа

Вторник, 10 Ноември 2015

Јавна расправа по Предлог обрасци за ква…

Почитувани, Агенцијата за електронски комуникации, отвора јавна расправа по: Предлог Обрасци за квартални извештаи, Предлог Упатство за обезбедување на информации и финансиски податоци за статистички цели и анализа на пазар и начинот...

Повеќе...

Соопштенија

Понеделник, 26 Октомври 2015

Радиоаматерски испит

Почитувани, Ве известуваме дека на 28.10.2015 година (среда) во 10:30 часот во просториите на Агенцијата за електронски комуникации ќе се одржи радиоаматерски испит.

Повеќе...

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21, 1000 Скопје,
Република Македонија

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на