Menu

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ
http://www.aek.mk/WEBprostor/naslovna_slajdovi/slajd1.jpglink

ШТО E AEK?

Агенцијата за електронски комуникации е основана со Законот за електронски комуникации („Службен весник на РМ“ бр. 13/2005, 14/2007 и бр. 55/2007 и бр.98/2008 и бр. 83/2010), во 2005 година, како независно регулаторно тело на пазарите за електронски комуникации Со цел пазарот на електронски комуникации да се регулира на систематски начин, Агенцијата има цврсто дефинирани цели коишто треба да се постигнат. Агенцијата има насоки за да се постигнат целите за конкурентен пазар во кој ќе се создадат услови за крајните корисници да ги користат електронските комуникациски услуги со најдобар квалитет и по најповолни цени.

http://www.aek.mk/WEBprostor/naslovna_slajdovi/slajd2.jpglink

ШТО РАБОТИМЕ?

Пред нас го имаме предизвикот кој го носи развојот на новите технологии. Нивниот развој треба да го стимулираме како предуслов и поддржувач на новите услуги, посебно на телекомуникациските услуги од кои граѓаните имаат придобивки преку сервисите, како што се: електронското банкарство, купувањето online, телевизијата, библиотеките од податоци...

http://www.aek.mk/WEBprostor/naslovna_slajdovi/eaek_web.jpglink

е-Агенција

Користете ги услугите на АЕК преку интернет, на
e-agencija.aek.mk

« »
Сертификат за квалитет
Контакт центар

Новости од АЕК

Prev Next

Јавна расправа

Петок, 06 Мај 2016

Финален Извештај за трошковен модел за о…

Почитувани,Агенцијата за електронски комуникации го објавува Финалниот извештај за трошковен модел за определување на цени базирани на трошоци за услуги за Пренос на програмски содржини преку дигитална терестријална платформа со...

Повеќе...

Соопштенија

Четврток, 05 Мај 2016

Радиоаматерски испит

Почитувани,Ве известуваме дека на 10.05.2016 година (вторник) со почеток во 12 часот во СОУ „Никола Карев“ во Крушево ќе се одржи радиоаматерски испит.

Повеќе...

Соопштенија

Петок, 22 Април 2016

Финален документ за анализа на пазар за …

Почитувани,Агенцијата го објавува Финалниот документ за анализа на пазар за пристап и започнување на услуги во јавни мобилни електронски комуникациски мрежи.Документот ги содржи и коментарите од заинтересираните страни.

Повеќе...

Јавна расправа

Среда, 20 Април 2016

Јавна расправа по План за намена на ради…

Агенцијата за електронски комуникации, согласно член 13 од Законот за електронски комуникации ( Сл. Весник бр. 39/2014, 188/2014, 44/2015 и 193/2015), отвора јавна расправа по „ПЛАН ЗА НАМЕНА НА РАДИОФРЕКВЕНЦИСКИТЕ...

Повеќе...

Состаноци

Петок, 15 Април 2016

Состанок по јавна расправа за Нацрт доку…

Во врска со објавената јавна расправа по Нацрт документ за втора анализа на ПАЗАР 11- Пристап до јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги за започнување на повик во јавни мобилни...

Повеќе...

Состаноци

Петок, 15 Април 2016

Состанок по јавна расправа

Во врска со објавената јавна расправа за: „Нацрт извештај за Методологија за модел на трошоци за слободно емитување (FTA) (free to air) услуги преку дигитална терестијална ДТТ платформа и пресметка на...

Повеќе...

Јавна расправа

Среда, 13 Април 2016

Правилник за изменување и дополнување на…

Агенцијата за електронски комуникации отвора јавна расправа по предлог на "Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржината и информациите што треба да бидат објавени во референтната понуда за...

Повеќе...

Јавна расправа

Вторник, 12 Април 2016

Правилник за изменување и дополнување на…

Почитувани, Агенцијата за електронски комуникации отпочнува јавна расправа по Правилник за изменување и дополнување на Правилникот  за начинот на полагање на радиоаматерски испит, радиоаматерски класи, технички параметри и други услови за...

Повеќе...

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21, 1000 Скопје,
Република Македонија

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на