Menu

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ
http://aek.mk/WebProstor/naslovna_slajdovi/baner_irc2016.jpglink
« »
Контакт центар

Новости од АЕК

Prev Next

Соопштенија

Среда, 07 Декември 2016

Прашања и одговори во врска со Тендерска…

Прашања и одговори во врска со Тендерската документација број 0201-2135/28 по Јавен тендер број 0201-2135/27 за избор на даватели на универзална услуга. Линк кон објавата на јавниот тендер

Повеќе...

Јавна расправа

Среда, 07 Декември 2016

Јавна расправа за предложена измена на о…

Врз основа на член 146 став (4) од Законот за електронски комуникации („Сл. Весник на РМ“, бр. 39/14, 188/14, 44/15 и 193/15), поради тоа што барањето на операторот предизвикува значителна...

Повеќе...

Соопштенија

Вторник, 29 Ноември 2016

Прашања и одговори во врска со Тендерска…

Прашања и одговори во врска со Тендерската документација број 0201-2135/28 по Јавен тендер број 0201-2135/27 за избор на даватели на универзална услуга. Линк кон објавата на јавниот тендер

Повеќе...

Јавна расправа

Петок, 18 Ноември 2016

Јавна расправа по Нацрт документ за трет…

Почитувани, Ве информираме дека Агенцијата за електронски комуникации во согласност со член 13 од Законот за електронски комуникации објавува на јавна расправа “Нацрт документ за трета анализа на ПАЗАР 1- Пристап...

Повеќе...

Информации од јавен карактер

Вторник, 15 Ноември 2016

Објавен јавен тендер број за избор на да…

Врз основа на член 97 став 3) од Законот за електронските комуникации (“Службен весник на Република Македонија“ број 39/2014, 188/2014, 44/2015 и 193/2015) и Одлуката за распишување на јавен тендер...

Повеќе...

Одлуки и решенија

Вторник, 15 Ноември 2016

Одлука за распишување на јавен тендер за…

Врз основа на член 24 став (1) точка 5 и член 97 став (8) од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија” број 39/2014, 188/2014, 44/2015 и 193/2015)...

Повеќе...

Јавна расправа

Понеделник, 07 Ноември 2016

Објава на Предлог Годишна програма за ра…

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по Предлог Годишната програма за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2017 година. Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите...

Повеќе...

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21, 1000 Скопје,
Република Македонија

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на