Menu

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ
http://aek.mk/WebProstor/naslovna_slajdovi/baner_irc2016.jpglink
« »
Сертификат за квалитет
Контакт центар

Новости од АЕК

Prev Next

Состаноци

Четврток, 21 Јули 2016

Состанок по јавна расправа за измени и д…

Почитувани, Агенцијата за електронски комуникации Ве поканува на јавен состанок во врска со отворената јавна расправа по предложените измени и дополнувања на Правилникот за начинот на изградба на јавните електронски комуникациски мрежи...

Повеќе...

Јавна расправа

Среда, 20 Јули 2016

Правилник за изменување на Правилникот з…

Почитувани, Агенцијата за електронски комуникации отпочнува јавна расправа по Правилник за изменување на Правилникот за преносливост на броеви. Јавната расправа ќе трае до 22.08.2016 година до крај на работното време. Се...

Повеќе...

Јавна расправа

Среда, 20 Јули 2016

Правилник за изменување и дополнување на…

Почитувани, Агенцијата за електронски комуникации отпочнува јавна расправа по Правилник за изменување и дополнување на правилникот за утврдување на формата и содржината на барањето за доделување на броеви и серии на...

Повеќе...

Јавна расправа

Среда, 13 Јули 2016

Намера за спроведување на постапка на ја…

Агенцијата за електронски комуникации има намера да распише Јавен тендер за избор на еден или повеќе даватели на универзална услуга во согласност со член 97 став 3) од Законот за...

Повеќе...

Јавна расправа

Петок, 08 Јули 2016

Јавна расправа по Предлог Измените и доп…

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по Предлог Измените и дополнувањата на Годишната програма за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2016 година. Се повикуваат сите заинтересирани субјекти...

Повеќе...

Состаноци

Вторник, 21 Јуни 2016

Состанок по јавна расправа

Почитувани, Агенцијата за електронски комуникации Ве поканува на јавен состанок во врска со отворената јавна расправа по Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за содржината и информациите што треба да...

Повеќе...

Квартални извештаи за анализа на пазар

Петок, 10 Јуни 2016

Извештај за развој на пазарот за електро…

Почитувани,Агенцијата за електронски комуникации го објавува документот „Извештај за развој на пазарот за електронски комуникации во четвртиот квартал од 2015 година“.

Повеќе...

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21, 1000 Скопје,
Република Македонија

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на