Menu

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Набавки (142)

Јавна набавка на адаптивна надградба на ГИС системот

Дополнителни информации

  • Предмет на набавка Адаптивна надградба на ГИС системот
  • Краен рок за достава на понуди 10.05.2018 до 11:00 часот

Јавна набавка на Софистицирана мерна опрема за мерење на параметри за квалитет

Дополнителни информации

  • Предмет на набавка Софистицирана мерна опрема за мерење на параметри за квалитет
  • Краен рок за достава на понуди 19.02.2018 до 11:00 часот

Јавна набавка на консултантски услуги за развој на модел за тестови за економска репликабилност на големопродажни услуги

Дополнителни информации

  • Предмет на набавка Консултантски услуги за развој на модел за тестови за економска репликабилност на големопродажни услуги
  • Краен рок за достава на понуди 16.02.2018 до 11:00 часот
Subscribe to this RSS feed

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21, 1000 Скопје,
Република Македонија

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на