Menu

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Набавки (128)

Јавна набавка на услуги за Адаптивно одржување на Централниот систем за преносливост на броеви

Дополнителни информации

 • Предмет на набавка Адаптивно одржување на Централниот систем за преносливост на броеви
 • Краен рок за достава на понуди 20.12.2017 во 11:00 часот

Јавна набавка на услуги за одржување на фасада на деловен објект на АЕК

Дополнителни информации

 • Предмет на набавка Одржување на фасада на деловен објект на АЕК
 • Краен рок за достава на понуди 14.12.2017 во 11 часот

Јавна набавка за сервисирање на пумпи и цевна инсталација за водоснабдување со вода за пиење и противпожарна хидрантска мрежа во КМЦ Зајчев рид - Скопје

Дополнителни информации

 • Предмет на набавка Сервисирање на пумпи и цевна инсталација за водоснабдување со вода за пиење и противпожарна хидрантска мрежа во КМЦ Зајчев рид - Скопје
 • Краен рок за достава на понуди 27.11.2017 во 11.00 часот

Јавна набавка на услуги за испитување на јавното мислење

Дополнителни информации

 • Предмет на набавка Испитување на јавното мислење
 • Краен рок за достава на понуди 13.11.2017 во 11.00 часот

Јавна набавка на прехрамбени продукти и пијалоци

Дополнителни информации

 • Предмет на набавка Прехрамбени продукти и пијалоци
 • Краен рок за достава на понуди 10.11.2017 во 11.00 часот

Јавна набавка на Ревизија на финансиското работење на АЕК и на Компензацискиот фонд за универзална услуга

Дополнителни информации

 • Предмет на набавка Ревизија на финансиското работење на АЕК и на Компензацискиот фонд за универзална услуга
 • Краен рок за достава на понуди 08.11.2017 во 11:00 часот
Subscribe to this RSS feed

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21, 1000 Скопје,
Република Македонија

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на