Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Список на радиофреквенции од опсегот 87,5 - 108 MHz кои може да се користат за звучна радиодифузија за локално покривање

Дополнителни информации

    Датум на донесување на актот: Среда, 09 Октомври 2013 Важечки пропис: Да

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на