Logo
Испечатете ја страната

Преглед на анализи

Агенцијата согласно годишната програма за работа спроведува анализа на релевантните пазари. Во продолжение е даден преглед на спроведените анализи на пазарите, документите за анализа на релевантните пазари, мислењата на заинтересираните страни, одлуките за определување на оператор со значителна пазарна моќ и преглед на наметнатите обврски на операторите со значителна пазарна моќ.

Малопродажба         Големопродажба

FaLang translation system by Faboba
Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.