Menu

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Јавна набавка на консултантски услуги за трансформација на ISO 9001:2008 во ISO 9001:2015

Дополнителни информации

    Предмет на набавка: Консултантски услуги за трансформација на ISO 9001:2008 во ISO 9001:2015 Краен рок за достава на понуди: 08.06.2018 до 11:00 часот

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21, 1000 Скопје,
Република Македонија

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на