Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Јавна набавка на Видео систем за соработка (video collaboration)

Дополнителни информации

  • Предмет на набавка Видео систем за соработка (video collaboration)
  • Краен рок за достава на понуди 24.09.2019 во 11 часот

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на