Menu

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Јавна набавка на Ревизија на финансиското работење на АЕК и на Компензацискиот фонд за универзална услуга за 2018 година

Дополнителни информации

  • Предмет на набавка Ревизија на финансиското работење на АЕК и на Компензацискиот фонд за универзална услуга за 2018 година
  • Краен рок за достава на понуди 19.10.2018 до 11:00 часот

Јавна набавка на Тековно и инвестиционо одржување на објектите – градежни и градежно занатски работи и одржување на опрема и електрични апарати

Дополнителни информации

  • Предмет на набавка Тековно и инвестиционо одржување на објектите – градежни и градежно занатски работи и одржување на опрема и електрични апарати
  • Краен рок за достава на понуди 31.10.2018 до 11:00 часот

Јавна набавка на Втор Интернет пристап и податочно поврзување

Дополнителни информации

  • Предмет на набавка Втор Интернет пристап и податочно поврзување
  • Краен рок за достава на понуди 20.11.2018 до 11:00 часот

Јавна набавка на Софистицирана мерна опрема за мерење на параметри за квалитет

Дополнителни информации

  • Предмет на набавка Софистицирана мерна опрема за мерење на параметри за квалитет
  • Краен рок за достава на понуди 15.11.2018 во 11:00 часот

Лиценцирани софтвери (за антивирус и антиспам заштита)

Дополнителни информации

  • Предмет на набавка Лиценцирани софтвери (за антивирус и антиспам заштита)
  • Краен рок за достава на понуди 08.10.2018 година во 11 часот

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21, 1000 Скопје,
Република Македонија

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на