Menu

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Скратени броеви

Состојба на ден 05.08.2013 година

Р. број Краен корисник Официјално име на носител на број Град НДК Кориснички број
1 ВОЛТ ТРАНС Џезаир ДООЕЛ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Скопје 02 15174
2 ЕЛИТ ЕКСТРА ДОО експорт- импорт МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Скопје 02 15169
3 ПУЛСАР ДОО експорт-импорт МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Скопје 02 15197
4 ПУЛС-КОМЕРЦ ДООЕЛ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Скопје 02 15173
5 ВИНОЖИТО- БИС КОМПАНИ ДОО МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Кавадарци 043 1551
6 ДАЛАС  експорт-импорт Ц.О. МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Гостивар 042 1581
7 ЕЛИТА УНИОН Фаик ДООЕЛ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Скопје 02 15164
8 ПЛАВА ЛАГУНА МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Скопје 02 15192
9 ВОДНО-Здруж на граѓани Радио такси МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Скопје 02 15191
10 БИГ СМАЈЛИ (КОТРАДО (МАКСИГНАЛ- автошкола)) МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Штип 032 1592
11 Здружение на граѓани "Р. Т. ПРОЛЕТ" МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Скопје 02 15160
12 ПОНИ ЕКСПРЕС 33 КИС Ц.О. МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Гостивар 042 1582
13 ДАФИН-ЦЕНТРАЛ ДООЕЛ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Берово 033 1530
14 КОТРАДО 2007 МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Штип 032 1593
15 ЦАГЕР КАЛИФОРНИЈА МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Битола 047 1586
16 ДАН- КОС ДООЕЛ Штип МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Штип 032 1577
17 ЕКСТРА 03 МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Кавадарци 043 1553
18 КОМПАНИ БЕЛА увоз-извоз МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Кичево 045 1593
19 ИЗИДА ДООЕЛ ТП МЕТОДИ Павле ТРАЈАНОВ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Кочани 033 1595
20 ТЕМПО Стевче ДООЕЛ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Битола 047 1554
21 ЏОКЕР КОМПАНИ УНО-ЏОКЕР МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Кавадарци 043 1552
22 КАБАЛЕРО МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Битола 047 1584
23 ЕУРО-ТАКСИ-Здружение на таксисти МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Скопје 02 15184
24 НАСТАСИЈА Соња ДООЕЛ (МОНГОЛ ДООЕЛ) АИКОЛ Битола 047 1592
25 М-С КОМ 1 ДООЕЛ (М-С КОМ ДООЕЛ) МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Струга 046 1565
26 ХИТ 2006 МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Прилеп 048 1580
27 ЈАМИ-ТРАНС МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Гостивар 042 1588
28 ГОЛДИ ЕКСПРЕС ТП-Такси превоз МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Гостивар 042 1591
29 ПУЛСТАРС МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Скопје 02 15177
30 СТЕКОМ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Струга 046 1570
31 ЗОСИ ДООЕЛ увоз-извоз МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Струмица 034 1592
33 93 ДЕ-НИ КОМПАНИ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Прилеп 048 1595
34 АРТ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Гостивар 042 1592
35 ПАЛАС-М ДОО МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Скопје 02 15166
36 ТЕОДУЛ порано ХАСИМА МАК МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Прилеп 048 1588
37 ТИСА 2005 (АХА ) МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Прилеп 048 1578
38 КОММАК-КОМЕРЦ Ц.О. МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Скопје 02 15193
39 ЗОКИ КОМЕРЦ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Тетово 044 1591
40 ВАТ АРБЕКС ДООЕЛ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Тетово 044 1578
41 БУРИМ ТРЕЈД Дебар МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Дебар 046 1559
42 КОКИ ТРЕЈД МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Тетово 044 1590
43 ПРИПС ТРЕЈД МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Битола 047 1595
44 ТАКСИ ПИНОКИО МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Прилеп 048 1577
45 АТА- КАФЕ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Тетово 044 1580
46 ХАК- КОМЕРЦ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Тетово 044 1596
47 ГОНЗАЛЕС ТП-Радио-такси МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Битола 047 1577
48 РАДИО ТАКСИ АС-ВАРДАР ДОО МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Скопје 02 15165
49 Друштво за трговија, производство и услуги и превоз МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Кочани 033 1588
50 САРА ДОО, увоз-извоз МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Кочани 033 1591
51 УНИКАТ-КО НАЦЕ ДООЕЛ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Кочани 033 1592
52 МАЛЕШ ДОО МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД К. Паланка 031 1551
53 КИКА увоз-извоз ДООЕЛ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Струмица 034 1588
54 БЛАТО ДООЕЛ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Берово 033 1536
55 ДЕЛУКС МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Скопје 02 15187
56 РИВА Оливија ДООЕЛ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Скопје 02 15161
57 КОНЗУЛ ПЛУС ДООЕЛ
МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Ресен 047 1514
58 ДУНА-МБ ДООЕЛ   ДУНА-радио такси МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД К. Паланка 031 1560
59 ДАЛФИС-ФА ДООЕЛ увоз-извоз МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД К. Паланка 031 1552
60 Т.П. БОН-ТОН МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД К. Паланка 031 1550
61 Т.П.БОБИ такси Боби Огњан Стоименов МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД К. Паланка 031 1557
62 МИЛЕНИУМ-Здружение на такси возачи МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Прилеп 048 1573
63 ПАНОРАМА-Здружение на радио такси МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Скопје 02 15199
64 БАБАМ КОНЗУЛ ВЕ-2 МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Битола 047 1599
65 СЛОГА-ЈК ДООЕЛ ДИВА увоз-извоз МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Кочани 033 1597
66 ПАМА-АНГЕЛ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Виница 033 1541
67 МАГОС 1 Марјан МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Куманово 031 1595
68 М.С. МАК РОЈАЛ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Скопје 02 15151
69 АКТУЕЛ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Охрид 046 1583
70 КОТА 2004 (ЕКСПРЕС ТАКСИ) МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Прилеп 048 1576
71 МЕРЦЕДЕС- Катерина Донеска ДООЕЛ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Охрид 046 1592
72 СУЗУКИ МТ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Охрид 046 1599
73 ПАЛМА увоз-извоз МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Св.Николе 032 1535
74 БУЛИ ТАКСИ ДООЕЛ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Св.Николе 032 1537
75 ЏИЏИ ДООЕЛ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Св.Николе 032 1531
76 МАНИ ТУРС ДООЕЛ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Куманово 031 1591
77 ПРЕМИУМ СП ДООЕЛ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Куманово 031 1580
78 АС-ТАКС (АС-ТЕКС-1 ДООЕЛ) МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Куманово 031 1597
79 БЕЈРОН ДООЕЛ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Ресен 047 1516
80 ПАРТАЛ И РИЗА ДООЕЛ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Св.Николе 032 1536
81 МАСТЕР КОМПАНИ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Гевгелија 034 1531
82 МИЛЕВ И ДАВЧЕВ ДОО МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Штип 032 1581
83 КАЛЕВ увоз-извоз, ДООЕЛ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Струмица 034 1556
84 П-ФИСНИК ТП Абаз Попињара МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Дебар 046 1554
85 ДЕЛТА ДОО увоз-извоз МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Виница 033 1545
86 КРАЛ-ПРЕВОЗ, експорт-импорт МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Тетово 044 1570
87 ДЕЛУКС ДООЕЛ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Куманово 031 1582
88 ХИТ-Џ.М. ДООЕЛ- Глигоров Крсте МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Гевгелија 034 1548
89 ТАКСИ КОМПАНИЈА ЈЕЛОУ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Скопје 02 15185
90 СУПЕР ЅВЕЗДА ТДС МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Скопје 02 15171
91 МАРТИНА-ТРЕЈД Виолета ДООЕЛ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Велес 043 1591
92 ЗОДРА експорт-импорт ДОО; ПАКИ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Струмица 034 1557
93 ЗОРЃЕН ДООЕЛ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Струмица 034 1583
94 БАМБИ ДРИМС-2 ДООЕЛ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Струмица 034 1591
95 АСОВИ М и М ДООЕЛ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Кочани 033 1578
96 ТАКСИ ВИКТОР ДОО увоз-извоз МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Струмица 034 1552
97 ТАУЛАНТ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Охрид 046 1591
98 ПЕКИЈА ЛАКИ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Кавадарци 043 1577
99 БРИЧ ТРАНС ДООЕЛ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Велес 043 1515
100 НАУМ ДЕ-ЛУКС, НАУМ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Охрид 046 1588
101 ДОРИН МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Охрид 046 1580
102 РОКИ 2002- ШТИП МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Штип 032 1583
103 2002- ПАЛАС (АТОМ ТАКСИ) МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Прилеп 048 1575
104 БИБИКОМ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Охрид 046 1595
105 ПЕРКА-Марјан ДООЕЛ-Велес МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Велес 043 1594
106 БРАНЕ КОМПАНИ ДООЕЛ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Тетово 044 1577
107 РОМАН-Жарко Ристевски МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Прилеп 048 1581
108 ТАМАРА Зоран ДООЕЛ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Битола 047 1591
109 ПАН- ПРОМЕТ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Велес 043 1592
110 ЗДРУЖЕНИЕ НА ТАКСИ ВОЗАЧИ 9193- Велес/MKT МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Велес 043 1593
111 ЏИП ДООЕЛ експорт-импорт МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Велес 043 1596
112 КОБИ увоз-извоз ДООЕЛ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Струмица 034 1593
113 КАЛОС ЕКСПРЕС-Гостивар МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Гостивар 042 1595
114 ГАТАКС ДООЕЛ Мила-Штип МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Штип 032 1560
115 СНУПИ ХИТ ДООЕЛ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Св.Николе 032 1522
116 БО-КОМ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Пробиштип 032 1552
117 ГРАН-ПРИ-БАНДУЛ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Струмица 034 1579
118 РАДИО ТАКСИ ЦУК ДООЕЛ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Струмица 034 1596
119 ЕКО-МАК ДОО увоз-извоз МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Струмица 034 1585
120 ТП за превоз Петре Павле Стојанов ТП МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Струмица 034 1590
121 КРАЛО ДООЕЛ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Кичево 045 1591
122 СИТИ ПАЈТОН ДОО ТП МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Битола 047 1585
123 ДИВА-С ТРАНС МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Куманово 031 1596
124 ЈП МАКЕДОНСКА ПОШТА МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Скопје 02 15000
125 91-71 ТАКСИ-ЕЛЕН ДОО МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Прилеп 048 1571
127 ГАГИ КОМЕРЦ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Тетово 044 1599
128 ДАВ-02 увоз- извоз МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Струмица 034 1560
129 КИС МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Прилеп 048 1585
130 БУШ Ристо ДООЕЛ с.Негорци МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Гевгелија 034 1533
131 ОРИОН ОКТОКЛИС МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Струга 046 1574
132 КЛАСИК-ЕКА КОМПАНИ ДООЕЛ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Скопје 02 15167
133 Т-СТЕФАНИ ДООЕЛ Стефани ДООЕЛ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Валандово 034 1555
134 МАКС-ТРЕЈД МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Кичево 045 1592
135 ЦАГЕР- 2008 ДООЕЛ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Струмица 034 1570
136 Организација на жените на град Скопје МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Скопје 02 15700
137 МОНИ ДАДИ (АКВАРИУС КОМПАНИ) МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Скопје 02 15158
138 СЛАВЕ ТАКСИ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Тетово 044 1595
139 ТРАНС ЕУРОКОМ ДОО МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Скопје 02 15162
140 ЕКСТРА 2005 увоз- извоз ДООЕЛ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Струмица 034 1598
141 АМСМ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Скопје 02 15555
142 МАКСИ ТРИО ДОО МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Ресен 047 1513
143 ЗОКИ И БОБИ КОМПАНИ ДООЕЛ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Гостивар 042 1589
144 СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Скопје 02 15015
145 ФОНД ЗА ПИОМ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Скопје 02 15215
146 МАКЕДОНСКИ ШУМИ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Скопје 02 15522
147 КБ ПРВО ДРУШТВО ЗА УПР СО ПФС ОНЕ Телекомуникациски услуги АД Скопје 02 15500
148 ОФИС ПЛУС МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Скопје 02 15501
149 ОФИС ПЛУС МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Скопје 02 15502
150 Трговско друштво ЉАШО ДООЕЛ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Струмица 034 1577
151 ВЛАДА НА РМ-Генерален Секретаријат МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Скопје 02 15111
152 БЕСТАР с.Велешта МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Струга 046 1566
153 ИРЕНА ВЕЛ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Велес 043 1590
154 ЛАСИМА МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Охрид 046 1585
155 БЕНИ-МЕМА ДОО МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Тетово 044 1575
156 БИСКОМ- ЛИНЕ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Велес 043 1595
157 АЛСА МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Струга 046 1578
158 ЈУ ТАКС МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Тетово 044 1556
159 ХАК- КОМЕРЦ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Тетово 044 1555
160 ДРИЛОН-ЛУ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Дебар 046 1544
161 СТЕВЧЕ МАЈОР Стевче Милошев ТП МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Кочани 033 1575
162 ТАКСИ ФЕНИКС ДОО МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Битола 047 1580
163 Трговско друштво БЛЕК- ШМЕК ДООЕЛ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Струмица 034 1566
164 НЛБ ТУТУНСКА БАНКА ОНЕ Телекомуникациски услуги АД Скопје 02 15600
165 ПРОЕЛИТ ДООЕЛ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Виница 033 1542
166 ПЕЈ ПЛУС ДОО МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Скопје 02 15222
167 ЏЕК САНТАНА (сменет Р.Т. ОЛИМПИЈА) МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Штип 032 1591
168 МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ (НИНЕ 98) МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Кичево 045 1595
169 ЕУРОЛИНК МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Скопје 02 15888
170 ГРАНДЕ ТАКСИ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Гостивар 042 1585
171 ДХЛ ЕКСПРЕС МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Скопје 02 15333
172 КОНДИН МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Битола 047 1596
173 ТОФИЛОСКИ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Гостивар 042 1577
174 ОКЦЕ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Виница 033 1543
175 БЕЛ МЕРЦЕДЕС ДОО Скопје-Радио такси МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Скопје 02 15183
176 БИР АС МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Струга 046 1561
177 НАШЕ ТАКСИ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Скопје 02 15152
178 БИСЕР ПЛУС ДООЕЛ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Виница 033 1544
179 ИНВЕСТ ДИКА ДООЕЛ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Струга 046 1579
180 ПРИНЦ ТУРС МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Куманово 031 1584
181 МТСП- Трудова инспекција МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Скопје 02 15133
182 МОНИ ДАДИ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Скопје 02 15150
183 ФИЉАН МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Скопје 02 15156
184 ЕВРО ТАКСИ увоз-извоз ДООЕЛ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Прилеп 048 1593
185 СЕКЈУРИКОМ МУЛ. ИНТЕРНАЦИОНАЛ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Скопје 02 15200
186 МИТЕВИ-ГИВ 2007 МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Виница 033 1546
187 АЛЕКС ТЕА АИКОЛ Штип 032 1588
188 МА-БУ-СЗ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Скопје 02 15195
189 АИДА СТАР СХ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Скопје 02 15182
190 ЉАПКА МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Тетово 044 1560
191 БЕНИ ШПЕД МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Битола 047 1566
192 ЛОТУС ТРАНСПОРТ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Скопје 02 15157
193 ЗОГОПЕТ ДООЕЛ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Прилеп 048 1555
194 ДАВИД ДА МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Куманово 031 1570
195 Ј и И увоз-извоз ДООЕЛ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Кичево 045 1588
196 ТРАНСПОРТ НОВА МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Охрид 046 1594
197 ТАКСИ ВЕДНАШ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Кавадарци 043 1571
198 ТДПТУС ВИП ПЛУС 2010 (ВИП ПЛУС) МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Охрид 046 1545
199 ВИНОЖИТО ВБ ДОО МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Кавадарци 043 1561
200 ХИТ КАР ДОО МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Кочани 033 1599
201 СИТИ ЕКСС ДООЕЛ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Струга 046 1577
202 Трговско друштвото БЈУТИ 2007 ДООЕЛ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Св.Николе 032 1525
203 АЛО ТАКСИ ДООЕЛ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Св.Николе 032 1533
204 СИТИ ТАКСИ- СА МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Скопје 02 15181
205 ЕУРО СТИГМА ТРЕЈД МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Скопје 02 15170
206 ЕУРОЛИНК МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Скопје 02 15115
207 БАКО ТАКСИ ДООЕЛ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Штип 032 1597
209 НОВО ТАКСИ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Штип 032 1599
210 ПИНК КОМЕРЦ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Гостивар 042 1580
211 БАКО ТАКСИ ДООЕЛ АИКОЛ Штип 032 1597
212 НИВИТО ДООЕЛ АИКОЛ Штип 032 1582
213 ДИД СЕАТ ТАКСИ КЕЈБЛТЕЛ Штип 032 1565
214 НАДЕЖ, Кризен Центар МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Скопје 02 15315
215 ЕСПЕРО ЛЈБ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Струмица 034 1551
216 БОЖО ПЛУС МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Охрид 046 1590
217 ХОРИЗОНТ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Кичево 045 1555
218 СТОЈАНОВСКИ ДООЕЛ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Куманово 031 1590
219 ГЛОБАЛ ТРИП МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Скопје 02 15180
220 СУПЕР ТРАНС МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Струмица 34 1595
221 МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Скопје 02 15131
222 ОНЕ ОНЕ Телекомуникациски услуги АД Скопје 02 15345
223 ДАВ-МАР ДООЕЛ АИКОЛ Штип 032 1567
224 СОКОЛ ТАЈОНИ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Кичево 045 1551
225 ПАУЕР СПОРТ СИСТЕМИ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Скопје 02 15800
226 МИКИ М МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Гостивар 042 1555
227 БУМ БСЏ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Кочани 033 1598
228 ДИНЕР КЛУБ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Скопје 02 15155
229 ТП СУШИЦА МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Струмица 034 1586
230 СТИЛ ДОО МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Гостивар 042 1515
231 ДРАГЧЕ 2010 МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Струга 046 1575
232 ТАХО ТП МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Скопје 02 15198
233 КАМ СМАРК МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Кавадарци 043 1568
234 ПЛУС КОМПАНИ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Скопје 02 15159
235 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Скопје 02 15444
236 ТВИНС КОМ, Тетово МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Тетово 044 1533
237 СИГМА ОСИГУРУВАЊЕ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Скопје 02 15999
238 ТАКСИ АВТО КУЌА ОНЕ Телекомуникациски услуги АД Скопје 02 15777
239 АКТИВЕ Тетово МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Тетово 044 1566
241 ФЕНИКС ЕКСКЛУЗИВ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Гостивар 042 1599
242 СТРЕЕТ ТАКСИ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Скопје 02 15178
243 ВАСИЛ КОМЕРЦ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Гостивар 042 1570
244 ИН ТАКСИ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Скопје 02 15551
245 ЛОДИ ЛИН МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Тетово 044 1551
246 НИ-НИ ТАКСИ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Тетово 044 1550
247 ДПТУТ ДАВ - 02 УВОЗ - ИЗВОЗ ДООЕЛ СТРУМИЦА МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Струмица 034 1550
249 БУБА МАРА КОМПАНИ ДООЕЛ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Штип, Св. Николе 032 1530
250 МИДА МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Скопје 02 15515
251 РОЈАЛ Такси МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Гостивар 042 1575
252 ЈП Улици и патишта МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Скопје 02 15300
253 ДТПТУ ЛЕДЕНИ ДООЕЛ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Куманово 031 1555
254 МЕНАДА Такси МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Тетово 044 1525
255 ЕУРО СТАРТ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Скопје 02 15175
256 СОНЦЕ Такси МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Скопје 02 15100
257 ИНЕКС БС ДООЕЛ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Струмица 034 1553
258 СУПЕР КОМПАНИ ДООЕЛ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Тетово 044 1530
259 ДЕНИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Скопје 02 15005
260 ЕВРОПА ДООЕЛ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Тетово 044 1510
261 ПРОТЕГРА МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Скопје 02 15820
262 АУТО СТИЛ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Тетово 044 1515
263 МТСП МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Скопје 02 15505
264 РЗ ИНФОМЕДИА, Скопје РЗ ИНФОМЕДИА, Скопје Скопје 02 1188
265 АКВА ПЛАНЕТ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Скопје 02 15105
267 МЕТРО Такси МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Тетово 044 1511
268 ВЕСТА ДООЕЛ 2008 МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Охрид 046 1589
269 ХАМЗА ТРАНС ДООЕЛ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Ресен 047 1515
270 ВИП Такси МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Скопје 02 15179
271 nema БЛИЗУ Тетово 044 1535
272 ТП АЧКО АС МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Струмица 034 1535
273 ДАНИЈЕЛ МАРИЈА МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Тетово 044 1516
274 Такси ДЕ ЛУКС МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Тетово 044 1588
275 nema МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Тетово 044 1540
276 nema МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Скопје 02 15511

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21, 1000 Скопје,
Република Македонија

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на