Menu

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ
http://www.aec.mk/WebProstor/naslovna_slajdovi/Slajd_Mapanapokrivanje.jpglink
« »
Контакт центар

Новости од АЕК

Prev Next

Соопштенија

Среда, 12 Декември 2018

Известување за одржување на испити за ам…

Почитувани, Ве известуваме дека овој месец ќе се одржат два испити за аматерски радиооператори: на 20.12.2018 година со почеток во 10 часот во просториите на Агенцијата за електронски комуникации на Кеј Димитар...

Повеќе...

Настани

Среда, 05 Декември 2018

Втор јавен состанок на Агенцијата за еле…

На 18 декември 2018 година Агенцијата за електронски комуникации ќе одржи Втор јавен состанок за 2018 година со почеток во 10:00 часот во Административната зграда на АЕК - Бизнис сала...

Повеќе...

Состаноци

Понеделник, 03 Декември 2018

Состанок по јавна расправа за Предлог го…

Агенцијата за електронски комуникации ќе одржи состанок по јавна расправа за Предлог годишната програма за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2019 и за Предлог финансискиот план на Агенцијата...

Повеќе...

Јавна расправа

Понеделник, 12 Ноември 2018

Јавна расправа по Правилник за контрола …

Агенцијата за електронски комуникации согласно член 13 од Законот за електронски комуникации (Сл. весник на РМ бр. 39/14, 188/14, 44/15, 193/15, 11/18 и 21/18), отвора јавна расправа по донесување на подзаконски...

Повеќе...

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21, 1000 Скопје,
Република Македонија

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на