Menu

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ
http://www.aec.mk/WebProstor/naslovna_slajdovi/baner_2js2017-1.jpglink
« »
Контакт центар

Новости од АЕК

Prev Next

Соопштенија

Вторник, 20 Февруари 2018

Потпишан меморандум за соработка меѓу MK…

Почитувани, Ве информираме дека денес на 20.02.2018 беше потпишан Меморандум за соработка меѓу Националниот центар за одговор на компјутерски инциденти (MKD-CIRT), како дел од Агенцијата за електронски комуникации на Република...

Повеќе...

Соопштенија

Петок, 16 Февруари 2018

Официјална посета на Претседателот на Ко…

Почитувани, Ве информираме дека денес на 16/02/2018 претседателот на регулаторното тело надлежно за електронските комуникации во Бугарија оствари официјална посета во Агенцијата за електронски комуникации. Посетата помина во конструктивна атмосфера...

Повеќе...

Јавна расправа

Понеделник, 29 Јануари 2018

Јавна расправа по Предлог Одлука за изме…

Почитувани, Агенцијата за електронски комуникации ја објавува на јавна расправа Предлог Одлуката за измена на Одлука за утврдување на релевантни пазари подлежни на претходна регулација. Јавната расправа ќе започне на...

Повеќе...

Состаноци

Четврток, 21 Декември 2017

Состанок по јавна расправа по Нацрт доку…

Aгенцијата за електронски комуникации ги поканува претставниците на сите заинтересирани страни да ги презентираат своите гледишта и ставови по Јавна расправа по Нацрт документ за анализа на пазар 2- „Јавно...

Повеќе...

Соопштенија

Среда, 20 Декември 2017

Соопштение од Анализа на Пазар за објаву…

Почитувани, Aгенцијата за електронски комуникации ги објавува финалните документи за: · Упатство за формата, содржината и начинот на доставување на Извештај за вкупен годишенприход на оператор остварен со употреба на јавни комуникациски мрежи и/или давање на јавникомуникациски услуги · Образец за извештај за вкупен годишен приход,, · Одговор на коментари од оператори по јавна расправа Истите документи се објавени и достапни и во Формулари од Анализа на пазар.

Повеќе...

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21, 1000 Скопје,
Република Македонија

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на