Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

What's new at AEC

Prev Next

Јавна расправа

Wednesday, 06 February 2019

Јавна расправа по Предлогот за измена на…

Почитувани, Агенцијата за електронски комуникациисогласно член 13 од Законот за електронски комуникации (Сл. весник на РМ бр. 39/14, 188/14, 44/15, 193/15, 11/18 и 21/18), отвора јавна расправа по Предлогот за измена на...

Read more

Соопштенија

Tuesday, 29 January 2019

Соопштение

Објава на Резултати и став на Агенцијата за електронски комуникации по спроведена јавна расправа по објавената Намера бр. 0804-3576/2 од 18/12/2018.

Read more

Announcements

Friday, 25 January 2019

Announcement

The Agency for Electronic Communications invites all interested parties to a meeting after the public consultation on the announced Intent for Implementation of a Public Tender Procedure with Public Bidding...

Read more

Соопштенија

Thursday, 24 January 2019

Соопштение

Агенцијата за електронски комуникации ги повикува сите заинтересирани страни на состанок по јавната расправа за објавената Намера за спроведување на постапка на јавен тендер со јавно наддавање бр. 0804-3576/2 од...

Read more

Соопштенија

Thursday, 24 January 2019

Соопштение

Во врска со одредени објави во медиумите со кои се информира јавноста дека Агенцијата за електронски комуникации (АЕК) ги зголемила платите на вработените за 20%, сметаме дека е потребно да...

Read more

Јавна расправа

Tuesday, 22 January 2019

Јавна расправа по Нацрт документи за “Ан…

Агенцијата за електронски комуникации ги објавува на јавна расправа Нацрт документите за “ Анализа на пазар за започнување на повик во јавна телефонска мрежа на фиксна локација’’ и “Анализа на...

Read more

Планови

Friday, 11 January 2019

Годишен финансиски план на Агенцијата за…

Почитувани, Агенцијата за електронски комуникации објавува Годишен финансиски план на Агенцијата за електронски комуникации за 2019 година. 

Read more

Јавна расправа

Friday, 28 December 2018

Нацрт извештај за развој на модел за тес…

Агенцијата за електронски комуникации го објавува на јавна расправа Нацрт извештај за развој на модел за тестови за економска репликабилност и пресметка на WACC и Правилник за изменување и дополнување на...

Read more

Announcements

Wednesday, 26 December 2018

Intent for implementation of a public te…

Agency for electronic communications publishes the intent for implementation of a public tender procedure with public bidding for assignment of the radiofrequency band 1965-1980/2155-2170 MHz

Read more

Agency for Electronic Communications

21, Kay Dimitar Vlahov
1000 Скопје
Republic of North Macedonia

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611Најави се или Регистрирај се