Menu

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ
http://www.aec.mk/WebProstor/naslovna_slajdovi/baner_2js2017-1.jpglink
« »

What's new at AEC

Prev Next

Состаноци

Thursday, 21 December 2017

Состанок по јавна расправа по Нацрт доку…

Aгенцијата за електронски комуникации ги поканува претставниците на сите заинтересирани страни да ги презентираат своите гледишта и ставови по Јавна расправа по Нацрт документ за анализа на пазар 2- „Јавно...

Read more

Соопштенија

Wednesday, 20 December 2017

Соопштение од Анализа на Пазар за објаву…

Почитувани, Aгенцијата за електронски комуникации ги објавува финалните документи за: · Упатство за формата, содржината и начинот на доставување на Извештај за вкупен годишенприход на оператор остварен со употреба на јавни комуникациски мрежи и/или давање на јавникомуникациски услуги · Образец за извештај за вкупен годишен приход,, · Одговор на коментари од оператори по јавна расправа Истите документи се објавени и достапни и во Формулари од Анализа на пазар.

Read more

Легислатива

Tuesday, 19 December 2017

Правилник за изменување и дополнување на…

Агенцијата за електронски комуникации донесе ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВИДОТ И СОДРЖИНАТА НА ПОДАТОЦИТЕ И ИНФОРМАЦИИТЕ ЗА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ВО ОДНОС НА ПРИСТАПОТ И КОРИСТЕЊЕТО НА...

Read more

Agency for electronic communications

Kay Dimitar Vlahov 21, 1000 Skopje,
Republic of Macedonia

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611Најави се или Регистрирај се